Door Ervaring Super Inventief
Annuleren

De koper heeft gedurende 7 dagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze periode moet de koper echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’.

De koper heeft gedurende 7 dagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden . Deze periode moet de koper echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’.

Uitzonderingen hierbij zijn speciaal voor de koper samengestelde producten of speciaal voor de koper op maat bestelde producten (dit geldt voor matrassen, toppers,dekbedden en hoeslakens). Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Desimatrassen te worden doorgegeven. Koper dient in de schriftelijke annulering in ieder geval volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. Ingeval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan Desimatrassen te worden geretourneerd.

Als de koper zijn bestelling van op maat bestelde artikelen, zoals matrassen en toppers, wenst te annuleren tijdens de bestelperiode, ofwel voordat de goederen geleverd zijn, rekent Desimatrassen hiervoor 30% annuleringskosten.


Als de koper zijn bestelling van op maat bestelde artikelen, zoals matrassen en toppers, wenst te annuleren tijdens de bestelperiode, ofwel voordat de goederen geleverd zijn, rekent Desimatrassen hiervoor 30% annuleringskosten.